© Powered by SiteSpirit

 
ahbouwens_new-logo.jpg

AVG Privacy wetgeving


Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze site www.ahbouwens.nl en op alle diensten die via de site worden aangeboden.

1. Privacy
AH Bouwens Supermarkten BV behandelt uw gegevens strikt vertrouwelijk. Deze worden niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij AH Bouwens Supermarkten BV daartoe wettelijk verplicht is, of als dit voor levering van de diensten noodzakelijk is. Uiteraard voldoen wij aan de toepasselijke privacyregelgeving. Als u gegevens aan ons verstrekt, dan kunnen deze gegevens mogelijk in een bestand worden vastgelegd. Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dat noodzakelijk is om u van dienst te zijn. Wij wijzen u er op dat het niet te voorkomen is dat derden bijvoorbeeld de frequentie waarmee u deze site bezoekt wel op naam kunnen registreren.

2. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij AH Bouwens Supermarkten BV en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op deze site vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. Veiligheid
Wij kunnen de virusvrijheid van de site niet garanderen.

4. Prijzen, aanbiedingen en acties
De meeste AH Bonusaanbiedingen die op de Albert Heijn-site staan vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. De 'van/voor'-aanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode. Aan jongeren onder de 18 jaar verkopen wij geen alcoholische dranken.

5. Informatie via de Albert Heijn-site
De informatie die u op deze site aantreft is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op de site te allen tijde volledig en juist is.

6. Overige toepasselijke voorwaarden
Voor de diverse diensten die via de deze site worden aangeboden kunnen aanvullende voorwaarden gelden.

7. Gegevens
AH Bouwens heeft in het verleden gegevens verzameld van consumenten zoals beeldmateriaal, NAW-gegevens die gebruikt zijn in de communicatie op Facebook, interne narrowcasting systeem en zijn gepubliceerd in ons eigen magazine en interne brochures. Omdat we dit willen voortzetten, zijn we genoodzaakt ons aan de AVG privacy regels te houden. Wilt u informative over hoe dit is doorgevoerd in onze organisatie, stuur dan een mail naar: administratie@ahbouwens.nl.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG)
Naam: Peter Heemskerk
E-mail: administratie@ahbouwens.nl


ahbouwens-website5_03.jpg